Despre noi

Despre noi

           Societatea comerciala "Carfil Industrial Parc" S.A., este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe acţiuni si avand drept acţionar unic Judeţul Braşov reprezentat prin Consiliul Judeţean Braşov, al cărui plen, indeplineste si prerogativele de Adunare Generala a Acţionarilor, ca for superior de conducere al societatii.

           Societatea comerciala "Carfil Industrial Parc"S.A., a fost infiintata prin Hotararea nr. 187/3.07.2003 a Consiliului Judeţean Braşov, in baza Hotararii Guvernului României nr. 420 din 10 aprilie 2003, intemeiate pe O.G.nr.65/2001, aprobata cu modificări prin Legea nr.490/2002 (in prezent Legea 186/2013 a parcurilor industriale), pentru administrarea parcului industrial "Carfil" situat in Braşov, str. Zizinului nr. 119.

           In acest context, Regulamentul Intern stabileste cadrul menit sa asigure ordinea interna, buna gospodărire, menţinerea esteticii industriale si are menirea de a reglementa relaţiile dintre societatea administrator si societatile comerciale ce isi desfasoara activitatea in incinta parcului si sa statueze astfel condiţiile desfasurarii unei activitati eficiente si profitabile.

           Conducerea societatii comerciale este asigurata de către un CONSILIU DE ADMINISTRATE compus din cinci membri numiţi de Adunarea Generala a Acţionarilor si de către un director general care coordoneaza si reprezintă societatea.

           Atributiile consiliului de administraţie si ale directorului general sunt stabilite si reglementate atat prin legislaţia in materie cat si prin actul constitutiv al societatii.

           Societatea - administrator oferă firmelor partenere, pe baze contractuale, o gama larga de servicii, in scopul atingerii dezideratelor pentru care a fost creat parcul industrial si creerii unui mediu cat mai propice pentru afaceri. asigură cadrul şi sprijinul logistic necesar desfăşurării activităţii societăţilor din parcul industrial. Sprijinul logistic constă în principal în asigurarea accesului la instalaţiile şi reţelele parcului, punerea la dispoziţia investitorilor a aparaturii proprii, tehnicii de calcul şi a informaţiilor utile, organizarea în beneficiul partenerilor a unor întâlniri, simpozioane, training-uri, specializări în sălile de conferinţe şi de cursuri proprii, precum şi asigurarea la cerere a logisticii pentru desfăşurarea unor activităţi specifice. Aceste servicii sunt:

Servicii de paza

Servicii de contabilitate

Servicii de marketing

Servicii de secretariat

Servicii de consultanta afaceri

Servicii de managementul resurselor umane

Servicii de intermedieri comerciale

           Activitatea de administrare generală a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. constă în principal în asigurarea funcţionabilităţii parcului industrial, creearea şi asigurarea cadrului general organizatoric, inclusiv prin instituirea şi urmărirea respectării regulilor interne şi relaţionale, asigurarea infrastructurii funcţionale, asigurarea mentenanţei generale a bunurilor, căile, instalaţiile şi spaţiile de folosinţă comună, asigurarea pazei şi securităţii parcului industrial, asigurarea relaţiei între acţionarul unic şi investitorii din parc, identificarea, iniţierea şi realizarea de proiecte comune, atragerea de surse de finanţare şi cofinanţare în beneficiul parcului industrial şi al societăţilor din parc, asigurarea permanentă a unui mediu propice şi a sprijinului logistic pentru desfăşurarea activităţii investitorilor.
           Conducerea executiva a societatii este asigurata de către: Directorul General al societatii.
Despre noi